Pre Loader

Υδρευση @ SoftOne

Ύδρευση @ SoftOne

Ύδρευση @ SoftOne

Για μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερο αποτέλεσμα, έχουμε σχεδιάσει, αναπτύξει και προσθέσει τη δυνατότητα σε κάθε Δήμο να δημιουργήσει με πολύ απλό τρόπο τη μοναδική μηχανογραφική λύση της ύδρευσης & αποχέτευσης!

Η εφαρμογή Ύδρευση, βασίζεται στον Business Explorer της εταιρείας SoftOne.

Λεπτομερειες

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που αναπτύξαμε και προσθέσαμε  είναι τα εξής:

Δυνατότητες

Διαχείριση Υδρομέτρων

Αυτόματη ενημέρωση αποθήκης – λογιστικής – προϋπολογισμού

Διαχείριση Προμηθειών – Διαύγεια – Επίτροπος – CPV

Αυτόματη ανάρτηση σε ΚΗΜΔΗΣ

Διακανονισμοί

Χαρτογράφηση Υδρομέτρων

Μετρήσεις ανά δρομολόγιο & Υδρόμετρο – Λογαριασμοί

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση δικαιολογητικών – εγγράφων

Ειδικά τιμολόγια

Αυτόματη ανάρτηση σε Διαύγεια

Περιγραφη

Διαχείριση Υδρομέτρων

Παραμετρικά οριζόμενα Ευρετήρια , Ιστορικό Μεταβολών Συναλλασσομένων & Παραμέτρων Υπολογισμών. Καρτέλα υδρομέτρου ανά υπόχρεο λογαριασμού, καρτέλα μετρήσεων.

 

Αυτόματη χαρτογράφηση Υδρομέτρων

Αυτόματη καταγραφή συντεταγμένων υδρομέτρου κατά τη διάρκεια καταχώρησης της νέας μέτρησης, καθώς και δυνατότητα φωτογράφησης, λήψης video, φωνητικής καταχώρησης.

 

Διαχείριση Προμηθειών

Διαύγεια – Επίτροπος – CPV (Διεθνής κωδικοποίηση ειδών).

 

Διαχείριση Καταναλωτών

Παραμετρικά οριζόμενα Ευρετήρια, Συγκεντρωτικές και αναλυτικές καρτέλες ανά Καταναλωτή / Υδρόμετρο, Ισοζύγια, Καταστάσεις υπολοίπων. Ενιαίο αρχείο Υπόχρεων λογαριασμών, Ιδιοκτητών , Ενοίκων.

 

Παραστατικά Μετρήσεων ανά δρομολόγιο και Υδρόμετρο – Λογαριασμοί

Αυτόματη έκδοση από Δελτία Υδρομέτρησης, υπολογισμός χρεώσεων, τόκων, προσαυξήσεων κ.λ.π. Έκδοση Πιστωτικών & Ακυρωτικών Λογαριασμών.

 

Αυτόματη ενημέρωση αποθήκης – λογιστικής – προϋπολογισμού

Με την καταχώρηση του πρωτογενούς παραστατικού.

 

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση δικαιολογητικών – εγγράφων

Συνημμένα στην καρτέλλα του καταναλωτή και προσβάσιμα από όλα τα σημεία της υπηρεσίας στους εξουσιοδοτημένους χρήστες.

 

Παραστατικά Συνδέσεων, Διακοπών

 

Εισπράξεις

 1. Αυτόματη εύρεση ανεξόφλητων λογαριασμών ανά ομάδα υπηρεσιών.
  Είσπραξη με οποιαδήποτε τρόπο (Μετρητά, Επιταγή , Πιστωτική κάρτα, Εμβασμα, Ταχυπληρωμή κ.λ.π.)
 2. Εξόφληση Λογαριασμού με Barcode
 3. Είσπραξη οιαδήποτε ποσού με αυτόματο επιμερισμό σε εισπραττόμενες υπηρεσίες (FIFO).

 

Διακανονισμοί

Αυτόματος Υπολογισμός δόσεων , Υπενθύμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων .
Καρτέλα παρακολούθησης του διακανονισμού.

 

Τιμές και Τιμολογιακές Πολιτικές

Οριζόμενο ανοικτό σύστημα οργάνωσης, διαχείρισης, ελέγχου και εγκρίσεων τιμών, Τήρηση αναλυτικού αρχείου τιμών κατά είδος υπηρεσίας, τιμολογιακή κατηγορία. Διατήρηση Ιστορικού Τιμών.

On Line ενημέρωση Γενικής Λογιστικής και Δημόσιου Λογιστικού από όλα τα παραστατικά ύδρευσης.

Δυνατότητα προβολής λογαριασμών – καρτέλας υδρομέτρου, πληρωμής λογαριασμού από το INTERNET

Δυνατότητα αποστολής λογαριασμών μέσω email

Ανάλυση Λογαριασμού

analysh

Υπηρεσίες μέσω διαδικτύου

Εξειδικευμένες εφαρμογές ηλεκτρονικών υπηρεσιών, για υπολογιστές, κινητά, ταμπλέτες και γενικά για κάθε συσκευή που μπορεί να έχει σύνδεση με το διαδίκτυο.
Για να επιτευχθεί η αξιόπιστη, κρυπτογραφημένη και γρήγορη επικοινωνία με τον κεντρικό εξυπηρετητή της επιχείρησης, λόγω του μεγάλου όγκου ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πελατών και εφαρμογών, χρησιμοποιείται ενδιάμεση Υπηρεσία (σε Cloud) φιλοξενούμενη σε Datacenter η οποία σε άμεση (on-line) σύνδεση με την εφαρμογή Ύδρευση @ SoftOne της επιχείρησης παρέχει στους πελάτες τα παρακάτω :

 

Εγγραφή χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με 2 διαφορετικούς τρόπους.

 • Με δημιουργία λογαριασμού χρησιμοποιώντας το προσωπικό E-Mail και αυτόματη διαδικασία επαλήθευσης και επιβεβαίωσης.
 • Με χρήση λογαριασμού Google και αυτόματη διαδικασία επαλήθευσης και επιβεβαίωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο καταναλωτής είναι σε θέση να διαχειριστεί τα παρακάτω :

 

Διαχείρηση Υδρομέτρων

Μετά την εισαγωγή στο σύστημα, με χρήση κωδικών (Ελληνικά / Αγγλικά), που έχουν δημιουργηθεί κατά την εγγραφή, ο χρήστης μπορεί να δει και να επιλέξει τα υδρόμετρα των οποίων είναι ιδιοκτήτης.
Αφού επιλεχθούν τα υδρόμετρα που ο καταναλωτής θέλει να διαχειρίζεται, μπορεί

 • να προβάλει ή να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το ιστορικό μετρήσεων ανά υδρόμετρο
 • να προβάλει ή να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το μέσο όρο κατανάλωσης ανά υδρόμετρο
 • να καταχωρήσει νέα ένδειξη υδρομέτρου ( η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη κατά τα χρονικά διαστήματα που θα ορίσει η Δ.Ε.Υ.Α (π.χ. κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε δεύτερου μήνα), φωτογραφίζοντας ταυτόχρονα με το κινητό του την ένδειξη του υδρομέτρου (προαιρετικά). Τόσο η ένδειξη όσο και η φωτογραφία του μετρητή, καταχωρούνται αυτόματα στο ERP της επιχείρησης
 • να προβεί στην αναφορά βλάβης υδρομέτρου.

 

Λογαριασμοί

Οι λογαριασμοί εκδίδονται ηλεκτρονικά και είναι άμεσα διαθέσιμοι στους καταναλωτές οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Μετά την εισαγωγή στο σύστημα, με χρήση κωδικών (Ελληνικά / Αγγλικά), που έχουν δημιουργηθεί κατά την εγγραφή ο καταναλωτής μπορεί :

 • να δει τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί για τα υδρόμετρα που έχει επιλέξει στην πρώτη ενότητα. Οι λογαριασμοί προβάλλονται σε λίστα. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την προβολή λογαριασμών συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (τρέχουσας περιόδου, όλου του έτους, προηγούμενου έτους κοκ). Ο κάθε λογαριασμός μπορεί να προβληθεί, να αποθηκευτεί σε μορφή pdf ή και να εκτυπωθεί, ξεχωριστά.
 • να προβάλει ή να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει τους διορθωτικούς, ακυρωτικούς και εκπτωτικούς λογαριασμούς
 • να προβάλει ή να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει καρτέλες
 • να προβάλει ή να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει διακανονισμούς, πληρωμές
 • να προβάλει ή να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει τους ανεξόφλητους λογαριασμούς
 • να προβεί στην πληρωμή ανεξόφλητων λογαριασμών ή διακανονισμών ή έναντι πληρωμών μέσω τραπέζης σε πραγματικό χρόνο
  η καρτέλα του καταναλωτή ενημερώνεται σε πραγματικό με τον ηλεκτρονικό κωδικό συναλλαγής τον οποίο εκδίδει η τράπεζα εκείνη τη στιγμή (Οι καρτέλλες των καταναλωτών είναι ενήμερες οπότε δεν απαιτείται η αντιπαραβολή των στοιχείων)

 

Εισπράξεις

Λόγω της άμεση κοινοποίησης έκδοσης του λογαριασμού με SMS ή E-Mail και της δυνατότητας άμεσης πληρωμής με E-Banking ή πιστωτικής κάρτας, ο καταναλωτής μπορεί

 • να πληρώσει αμέσως με το κινητό ή την ταμπλέτα ή τον υπολογιστή του, όπου κι αν βρίσκεται, ταυτόχρονα η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο για την πληρωμή με τραπεζική βεβαίωση της συναλλαγής (transaction id), χωρίς να χρειάζονται επιπλέον επεξεργασία από κάποιον υπάλληλο της.
 • Πληρωμή λογαριασμού on-line μέσω τραπέζης
 • Πληρωμή διακανονισμού on-line μέσω τραπέζης
 • Πληρωμή παραβόλων, τελών κλπ on-line μέσω τραπέζης
 • Εκτύπωση απόδειξης πληρωμής

 

Βλάβες

Οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να αναγγείλουν βλάβη μέσω της εφαρμογής. Έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν με απλό και γρήγορο τρόπο το είδος της βλάβης, ακόμα και με επισύναψη φωτογραφιών, ώστε οι τεχνικές υπηρεσίες να έχουν εικόνα της βλάβης.
Το ίδιο μπορούν να κάνουν και για βλάβες κεντρικών αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης, αντλιοστασίων κλπ.
Η ταυτοποίηση του αναγγέλοντος γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή.
Η χρήση της εφαρμογής από τους καταναλωτές τους δίνει τη δυνατότητα να ενημερώσουν αλλά και να ενημερωθούν από τη Δ.Ε.Υ.Α σχετικά με την πορεία της βλάβης που αναφέρθηκε, αν έχει προγραμματιστεί ενέργεια από πλευράς της καθώς και ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.

Ενημερώσεις καταναλωτών προς Δ.Ε.Υ.Α

 • Αναφορά με καταχώρηση βλάβης παροχής/υδρομέτρου/αποχέτευσης
 • Αναφορά με καταχώρηση βλάβης κεντρικών αγωγών, εγκαταστάσεων
 • Φωτογράφηση σημείου βλάβης και άμεση αποστολή στις τεχνικές υπηρεσίες

Ενημερώσεις Δ.Ε.Υ.Α προς καταναλωτές

 • Απάντηση ενημέρωσης βλάβης
 • Απάντηση αποκατάστασης βλάβης κεντρικών αγωγών/ αποχετευτικού
 • Αναγγελίες διακοπών νερού ανά διαδρομή ή περιοχή
 • Αναγγελίες εκτέλεσης έργων ανά διαδρομή ή περιοχή

 

Αιτήσεις

Μέσω της εφαρμογής, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τυποποιημένες αιτήσεις.

Διαδικασίες

 • Αίτησης σύνδεσης παροχής νερού με δυνατότητα ταυτόχρονης αποστολής ηλεκτρονικών δικαιολογητικών
 • Αίτησης σύνδεσης αποχέτευσης με δυνατότητα ταυτόχρονης αποστολής ηλεκτρονικών δικαιολογητικών
 • Αίτησης αλλαγής στοιχείων κλπ

Για περισσοτερες πληροφοριες η ενδιαφερον παρουσιασης ..