Υδρευση @ SoftOne

Ύδρευση @ SoftOne

Ύδρευση @ SoftOne

Για μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερο αποτέλεσμα, έχουμε σχεδιάσει, αναπτύξει και προσθέσει τη δυνατότητα σε κάθε Δήμο να δημιουργήσει με πολύ απλό τρόπο τη μοναδική μηχανογραφική λύση της ύδρευσης & αποχέτευσης!

Η εφαρμογή Ύδρευση, βασίζεται στον Business Explorer της εταιρείας SoftOne.

Λεπτομερειες

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που αναπτύξαμε και προσθέσαμε  είναι τα εξής:

Δυνατότητες

Διαχείριση Υδρομέτρων

Αυτόματη ενημέρωση αποθήκης – λογιστικής – προϋπολογισμού

Διαχείριση Προμηθειών – Διαύγεια – Επίτροπος – CPV

Αυτόματη ανάρτηση σε ΚΗΜΔΗΣ

Διακανονισμοί

Χαρτογράφηση Υδρομέτρων

Μετρήσεις ανά δρομολόγιο & Υδρόμετρο – Λογαριασμοί

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση δικαιολογητικών – εγγράφων

Ειδικά τιμολόγια

Αυτόματη ανάρτηση σε Διαύγεια

Περιγραφη

Διαχείριση Υδρομέτρων

Παραμετρικά οριζόμενα Ευρετήρια , Ιστορικό Μεταβολών Συναλλασσομένων & Παραμέτρων Υπολογισμών. Καρτέλα υδρομέτρου ανά υπόχρεο λογαριασμού, καρτέλα μετρήσεων.

Αυτόματη χαρτογράφηση Υδρομέτρων

Αυτόματη καταγραφή συντεταγμένων υδρομέτρου κατά τη διάρκεια καταχώρησης της νέας μέτρησης, καθώς και δυνατότητα φωτογράφησης, λήψης video, φωνητικής καταχώρησης.

Διαχείριση Προμηθειών

Διαύγεια – Επίτροπος – CPV (Διεθνής κωδικοποίηση ειδών).

Διαχείριση Καταναλωτών

Παραμετρικά οριζόμενα Ευρετήρια, Συγκεντρωτικές και αναλυτικές καρτέλες ανά Καταναλωτή / Υδρόμετρο, Ισοζύγια, Καταστάσεις υπολοίπων. Ενιαίο αρχείο Υπόχρεων λογαριασμών, Ιδιοκτητών , Ενοίκων.

Παραστατικά Μετρήσεων ανά δρομολόγιο και Υδρόμετρο – Λογαριασμοί

Αυτόματη έκδοση από Δελτία Υδρομέτρησης, υπολογισμός χρεώσεων, τόκων, προσαυξήσεων κ.λ.π. Έκδοση Πιστωτικών & Ακυρωτικών Λογαριασμών.

Αυτόματη ενημέρωση αποθήκης – λογιστικής – προϋπολογισμού

Με την καταχώρηση του πρωτογενούς παραστατικού.

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση δικαιολογητικών – εγγράφων

Συνημμένα στην καρτέλλα του καταναλωτή και προσβάσιμα από όλα τα σημεία της υπηρεσίας στους εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Παραστατικά Συνδέσεων, Διακοπών

Εισπράξεις

 1. Αυτόματη εύρεση ανεξόφλητων λογαριασμών ανά ομάδα υπηρεσιών.
  Είσπραξη με οποιαδήποτε τρόπο (Μετρητά, Επιταγή , Πιστωτική κάρτα, Εμβασμα, Ταχυπληρωμή κ.λ.π.)
 2. Εξόφληση Λογαριασμού με Barcode
 3. Είσπραξη οιαδήποτε ποσού με αυτόματο επιμερισμό σε εισπραττόμενες υπηρεσίες (FIFO).

Διακανονισμοί

Αυτόματος Υπολογισμός δόσεων , Υπενθύμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων .
Καρτέλα παρακολούθησης του διακανονισμού.

Τιμές και Τιμολογιακές Πολιτικές

Οριζόμενο ανοικτό σύστημα οργάνωσης, διαχείρισης, ελέγχου και εγκρίσεων τιμών, Τήρηση αναλυτικού αρχείου τιμών κατά είδος υπηρεσίας, τιμολογιακή κατηγορία. Διατήρηση Ιστορικού Τιμών.

On Line ενημέρωση Γενικής Λογιστικής και Δημόσιου Λογιστικού από όλα τα παραστατικά ύδρευσης.

Δυνατότητα προβολής λογαριασμών – καρτέλας υδρομέτρου, πληρωμής λογαριασμού από το INTERNET

Δυνατότητα αποστολής λογαριασμών μέσω email

Ανάλυση Λογαριασμού

analysh

Υπηρεσίες μέσω διαδικτύου

Υδρόμετρα

 • Εισαγωγή στο σύστημα με χρήση κωδικών (Ελληνικά / Αγγλικά)
 • Προβολή υδρομέτρων καταναλωτή
 • Επιλογή υδρόμετρου

Μετρήσεις

 • Ιστορικό μετρήσεων υδρομέτρου
 • Καταχώρηση νέας μέτρησης

Ο καταναλωτής μπορεί να εισέλθει στο σύστημα μέσω της εφαρμογής της ΔΕΥΑ από τον υπολογιστή του ή το κινητό του ή την ταμπλέτα του, να επιλέξει γλώσσα (Ελληνικά ή Αγγλικά) και να δει μια λίστα με τα υδρόμετρα που του ανήκουν. Επιλέγοντας ένα από αυτά, έχει τη δυνατότητα να δει το ιστορικό των μετρήσεων ανά ημερομηνία και το μέσο όρο κατανάλωσης. Μπορεί να καταχωρήσει νέα μέτρηση, φωτογραφίζοντας ταυτόχρονα με το κινητό του την ένδειξη του υδρομέτρου. Τόσο η ένδειξη όσο και η φωτογραφία του μετρητή, καταχωρούνται αυτόματα στο ERP της επιχείρησης.

Λογαριασμοί

 • Καρτέλες λογαριασμών
 • Εκτύπωση λογαριασμών
 • Διακανονισμοί

Οι λογαριασμοί εκδίδονται ηλεκτρονικά και είναι άμεσα διαθέσιμοι στους καταναλωτές οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Οι καταναλωτές αυτοί μπορούν εκτυπώσουν καρτέλες, διακανονισμούς, πληρωμές και οποιον-δήποτε δικό τους λογαριασμό.

 

Εισπράξεις

 • Πληρωμές
 • Πληρωμή λογαριασμού on-line μέσω τραπέζης
 • Πληρωμή διακανονισμού on-line μέσω τραπέζης
 • Πληρωμή παραβόλων, τελών κλπ on-line μέσω τραπέζης
 • Εκτύπωση απόδειξης πληρωμής

 Λόγω της άμεση κοινοποίησης της έκδοσης του λογαριασμού με SMS ή E-Mail και της δυνατότητας άμεσης πληρωμής με E-Banking ή πιστωτικής κάρτας, ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει αμέσως με το κινητό ή την ταμπλέτα ή τον υπολογιστή του, όπου κι αν βρίσκεται, ενώ ταυτόχρονα η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο για την πληρωμή με τραπεζική βεβαίωση της συναλλαγής (transaction id), χωρίς να χρειάζονται επιπλέον επεξεργασία από κάποιον υπάλληλο της.

 

Βλάβες

 1. Ενημερώσεις καταναλωτών προς ΔΕΥΑ
  • Αναφορά με καταχώρηση βλάβης παροχής/υδρομέτρου/αποχέτευσης
  • Αναφορά με καταχώρηση βλάβης κεντρικών αγωγών, εγκαταστάσεων
  • Φωτογράφηση σημείου βλάβης και άμεση αποστολή στις τεχνικές υπηρεσίες
 1. Ενημερώσεις ΔΕΥΑ προς καταναλωτές
  • Απάντηση ενημέρωσης βλάβης
  • Απάντηση αποκατάστασης βλάβης κεντρικών αγωγών/ αποχετευτικού
  • Αναγγελίες διακοπών νερού ανά διαδρομή ή περιοχή
  • Αναγγελίες εκτέλεσης έργων ανά διαδρομή ή περιοχή

Οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να αναγγείλουν βλάβη μέσω της εφαρμογής με συνοδεία φωτογραφιών, ώστε οι τεχνικές υπηρεσίες να έχουν εικόνα της βλάβης. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και για βλάβες κεντρικών αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης, αντλιοστασίων κλπ. Η ταυτοποίηση του αναγγέλοντος γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή.

 

Αιτήσεις

 1. Διαδικασίες
  • Αίτησης σύνδεσης παροχής νερού με δυνατότητα ταυτόχρονης αποστολής ηλεκτρονικών δικαιολογητικών
  • Αίτησης σύνδεσης αποχέτευσης με δυνατότητα ταυτόχρονης αποστολής ηλεκτρονικών δικαιολογητικών
  • Αίτησης αλλαγής στοιχείων κλπ

Για περισσοτερες πληροφοριες η ενδιαφερον παρουσιασης ..

Help-Desk